Spelling

Waarom is spelling belangrijk? De voornaamste reden is om een tekst foutloos te kunnen schrijven. Het schrijven van een foutloze tekst straalt verzorgdheid uit. Je hebt aandacht besteed aan je werk, je neemt het serieus en daarmee neem je de lezer ervan ook serieus. Dat zie je terug aan het aantal gemaakte spelfouten.

Dat is een van de redenen waarom een scriptie bijvoorbeeld kan worden afgewezen op basis van het aantal gemaakte spelfouten. Maar ook voor docenten is een goede spelling van belang. Een e-mail aan ouders, aan teamleden of presentaties op het digibord; het moet foutloos!

In verschillende bedrijfstakken is een goede beheersing van de Nederlandse taal eveneens onontbeerlijk. Bijvoorbeeld wanneer je veel klantcontact hebt, of veel presentaties geeft. Straal zorgvuldigheid en deskundigheid uit door het aantal spelfouten tot een minimum te beperken. Spelfouten leiden af van de inhoud en dat wil je niet.

Formuleren

Waarom is formuleren belangrijk? Om je boodschap zonder dubbelzinnigheden over te brengen, moet je ervoor zorgen dat de zinnen die je formuleert juist zijn. Zo voorkom je verwarring. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de persoonsvorm en het onderwerp in hetzelfde “getal” staan.

Dat is niet altijd eenvoudig te zien. Wie goed zinnen kan formuleren zal minder de vraag krijgen: ‘Wat bedoel je hiermee?’ Dat heeft te maken met de juiste woordkeuze, maar ook met de positie van deze woorden in de zin. Taal is nu eenmaal de essentie van begrip, dus formuleer het goed!

Interpunctie

Waarom is interpunctie belangrijk. Vreemd hè, een vraag zonder vraagteken? Leestekens zijn ervoor om de lezer houvast te geven. Zonder interpunctie is een een stuk tekst niet leesbaar. Zelfs een relatief eenvoudige uiting kan enorm verwarrend worden, getuige het voorbeeld in de video.

Iedereen weet wel dat een zin moet eindigen met een punt, een uitroepteken of een vraagteken. Maar hoe ziet dat met gedachtestreepjes, met haakjes, met aanhalingstekens en de puntkomma? En schrijf ik wel of geen hoofdletter na het gebruik van een dubbele punt? Geef je tekst dus structuur met het juiste gebruik van interpunctie! 

Interpunctie

Waarom is redekundig ontleden belangrijk? Als je goed de zinsdelen van een zin kunt onderscheiden begrijp je de betekenis beter. Verwar het lijdend voorwerp bijvoorbeeld absoluut niet met het onderwerp, want dan gaat het goed mis! Ook kunnen bepaalde woorden nooit als onderwerp voorkomen, zoals ‘hun’: ‘Hun gaan zo naar school.’ Objectvorm in subject positie, noemen we dat. Weet je dat ook weer!

Goed kunnen ontleden helpt je ook bij het leren van een andere taal. Denk bijvoorbeeld aan de Duitse naamvallen of de zinsvolgorde bij het Engels. Wanneer je basis in het Nederlands voldoende is gelegd, pik je de regels van andere talen veel sneller op. Let’s go dus!

Taalkundig ontleden

Waarom is taalkundig ontleden belangrijk? Net als bij redekundig ontleden heeft het te maken met het eventueel aanleren van een andere taal. Maar het is ook nuttig om de woordsoorten goed te kunnen (her)kennen, omdat het invloed kan hebben op de spelwijze van het woord. Zo kan een werkwoord voorkomen als een bijvoeglijk naamwoord, waardoor het vervoegen ervan niet meer nodig is.

Door te ontleden, kom je achter de structuur van een taal. Als je weet welke functie de verschillende woorden in een zin hebben, dan worden je teksten duidelijker en je maakt minder spelfouten.