Het belang van

Spelling

100%

Waarom is spelling belangrijk? De voornaamste reden is om een tekst foutloos te kunnen schrijven. Het schrijven van een foutloze tekst straalt verzorgdheid uit. Je hebt aandacht besteed aan je werk, je neemt het serieus en daarmee neem je de lezer ervan ook serieus. Dat zie je terug aan het aantal gemaakte spelfouten.

Dat is een van de redenen waarom een scriptie bijvoorbeeld kan worden afgewezen op basis van het aantal gemaakte spelfouten. Maar ook voor docenten is een goede spelling van belang. Een e-mail aan ouders, aan teamleden of presentaties op het digibord; het moet foutloos!

In verschillende bedrijfstakken is een goede beheersing van de Nederlandse taal eveneens onontbeerlijk. Bijvoorbeeld wanneer je veel klantcontact hebt, of veel presentaties geeft. Straal zorgvuldigheid en deskundigheid uit door het aantal spelfouten tot een minimum te beperken. Spelfouten leiden af van de inhoud en dat wil je niet.

Lees meer over het belang van:

 • Bezit en eigennamen
 • Bezittelijk voornaamwoorden
 • Bijvoeglijk gebruikte werkwoorden
 • Engelse werkwoorden
 • Hoofdletters
 • Lastige meervouden
 • Lastige woorden
 • Meervouden met trema
 • Meervouden met apostrof
 • Klinkerbotsingen
 • Samenstellingen
 • Sommige/sommigen
 • Spelling van de persoonsvorm
 • Trema
 • Voltooid deelwoord en infinitief
 • Weetwoorden