Het belang van

Redekundig ontleden

100%

Waarom is redekundig ontleden belangrijk? Als je goed de zinsdelen van een zin kunt onderscheiden begrijp je de betekenis beter. Verwar het lijdend voorwerp bijvoorbeeld absoluut niet met het onderwerp, want dan gaat het goed mis! Ook kunnen bepaalde woorden nooit als onderwerp voorkomen, zoals ‘hun’: ‘Hun gaan zo naar school.’ Objectvorm in subject positie, noemen we dat. Weet je dat ook weer!

Goed kunnen ontleden helpt je ook bij het leren van een andere taal. Denk bijvoorbeeld aan de Duitse naamvallen of de zinsvolgorde bij het Engels. Wanneer je basis in het Nederlands voldoende is gelegd, pik je de regels van andere talen veel sneller op. Let’s go dus!

Lees meer over het belang van:

  • Bijvoeglijke bepaling
  • Bijwoordelijke bepaling
  • Lijdend voorwerp
  • Meewerkend voorwerp
  • Naamwoordelijk deel
  • Naamwoordelijk gezegde
  • Onderwerp
  • Persoonsvorm
  • Voorzetselvoorwerp
  • Werkwoordelijk gezegde