Het belang van

Formuleren

100%

Waarom is formuleren belangrijk? Om je boodschap zonder dubbelzinnigheden over te brengen, moet je ervoor zorgen dat de zinnen die je formuleert juist zijn. Zo voorkom je verwarring. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de persoonsvorm en het onderwerp in hetzelfde “getal” staan. Dat is niet altijd eenvoudig te zien.

Wie goed zinnen kan formuleren zal minder de vraag krijgen: ‘Wat bedoel je hiermee?’ Dat heeft te maken met de juiste woordkeuze, maar ook met de positie van deze woorden in de zin.  Taal is nu eenmaal de essentie van begrip, dus formuleer het goed!

Lees meer over het belang van:

  • Contaminatie
  • Foutieve woordkeuze
  • Incongruentie
  • Ontspoorde zin